การติดตั้งวงกบประตูที่ถูกต้อง

7202
วงกบประตู

วงกบประตู หรือวงกบหน้าต่าง เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างผนังของตัวบ้านกับบานประตูหน้าต่าง เป็นส่วนที่ยึดระหว่างผนังกับบานประตู,หน้าต่าง ให้อยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงแข็งแรง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่ใช้ทำวงกบสำหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไปมักจะ ทำจากไม้ หรืออะลูมิเนียม ซึ่งถ้าทำจากไม้ก็ควรจะเป็นไม้เนื้อแข็งเพราะจะให้ความแข็งแรงและมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนานกว่า การใช้วัสดุทำวงกบ ที่เหมาะสมประกอบ กับการติดตั้งอย่างถูกวิธีจะทำให้การติดตั้งประตูหน้าต่างมีความมั่นคงแข็ง แรงและ ใช้งานได้ดี ลดปัญหา การชำรุดแตกร้าวของผนัง อันเกิดจากการติดตั้งวงกบไม่ถูกต้องรวมทั้งลดปัญหาการรั่วซึมที่เกิดจากรอยแตกระหว่างวงกบและผนัง
ขั้นตอนการติดตั้งวงกบเป็น เรื่องทางเทคนิคซึ่งมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของวงกบ วัสดุที่ใช้ ตลอดจนความชำนาญ ของผู้รับเหมาหรือช่างแต่ละราย  สำหรับการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างในปัจจุบันนั้นนิยมใช้กัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบแห้งและระบบเปียก ซึ่งแต่ละระบบจะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของวงกบที่จะใช้เป็นหลัก
1. ระบบเปียก
เป็นระบบแบบดั้งเดิมที่มักใช้กับงานก่ออิฐฉาบปูนแบบทั่วไป และช่างก่อสร้างมีความคุ้นเคยสูง ซึ่งในขั้นตอนการติดตั้งนั้นจำเป็นต้องให้ประตู-หน้าต่างทุกบานจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังโดยรอบ เพื่อให้ตัววงกบยืดติดกับผนังได้อย่างมั่นคง ไม่เกิดการแตกร้าว แต่การติดตั้งวงกบแบบระบบเปียกนั้นไม่ได้เหมาะกับวงกบทุกชนิด โดยทั่วไปนิยมใช้กับวงกบไม้ที่ทำมาจากไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สัก ไม้ตะเคียน ไม้แดงและไม้มะค่า วงกบไม้ทั่วไปใช้ขนาด 2” x 4” ส่วนวงกบห้องน้ำจะใช้ขนาด 2”x 5” ซึ่งนอกจากระบบเปียกจะเหมาะกับวงกบไม้แล้วยังสามารถใช้ได้กับวงกบ UPVC และไม้เทียมได้เช่นกัน

  ขั้นตอนการติดตั้งวงกบแบบระบบเปียก
– กำหนดระยะยึดสกรู
– นำวงกบประตู-หน้าต่างที่ประกอบแล้วมาเจาะด้านหลังวงกบด้วยสว่านไฟฟ้า แล้วยึดด้วยสกรูปล่อยแฉกแบน
– นำวงกบที่ยึดสกรูแล้วมาตั้งบริเวณที่ติดตั้ง ตรวจสอบระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้เรียบร้อย
– เว้นช่องรอบๆ ระหว่างวงกบกับผนังขนาด 10 ซม. และใช้ลวดมัดไม้ยึดด้านในให้แน่นกับวงกบ
– ยึดไม้แบบก่อสร้างเข้ากับวงกบแล้วพันเข้ากับเหล็กเสาเอ็น
– เทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อทับหลังวงกบและรอปูนแห้งตัวถอดไม้ค้ำยันและไม้ยึดด้านในออก
– ได้วงกบประตูที่พร้อมติดบานประตู-หน้าต่างตามที่ต้องการ

  2. ระบบแห้ง
การติดตั้งวงกบระบบแห้งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาและงบประมาณหน้างานไปได้มาก โดยมากใช้กับชุดประตู-หน้าต่างสำเร็จมาจากโรงงาน ทำให้งานได้มาตรฐานและคุณภาพในการก่อสร้างได้อย่างดี อีกทั้งงานยังสะอาดเรียบร้อยเนื่องจากไม่ต้องเปรอะเปื้อนจากน้ำปูน ซึ่งการติดตั้งแบบระบบแห้งสามารถติดตั้งกับผนังได้ทั้งแบบก่ออิฐฉาบปูนและผนังโครงคร่าวไม้

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบแบบระบบแห้ง
– เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างให้พร้อม
– ประกอบด้วยชุดประตูที่ประกอบเข้ากับวงกบแล้วพร้อมด้วยคิ้วปะ (Architrave)
– ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่องเปิดทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง และนำวงกบมาทาบกับช่องเปิดดูความพอดี
– นำชุดประตูและวงกบเข้าช่องเปิดปูนเพื่อกำหนดตำแหน่งยึดสกรู
– ใช้สว่านเจาะรูเพื่อใส่พุก
– วัดระดับดิ่งและฉากชุดประตู ยิงสกรูเพื่อยึดวงกบ หลังจากนั้นตรวจสอบระดับดิ่งและฉากชุดประตู
– เก็บรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังด้วยกาวยาแนว และโป๊วปิดรอยเจาะสกรูบนวงกบด้วยกาวไฟเบอร์เอนกประสงค์
– ได้วงกบประตูที่พร้อมติดบานประตู-หน้าต่างตามที่ต้องการ Gurude.co