การติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ํา

5802
การติดตั้งสุขภัณฑ์

ห้องน้ำเป็นสิ่งขาดไม่ได้ในทุกๆ บ้านจะต้องมีต้องใช้งานกันอยู่แล้วเพราะเป็นสถานที่สร้างความสุขและความสบายให้กับทุกคนในบ้านได้ แต่ในความสุขนั้นก็สามารถเป็นสถานที่ที่สร้างปัญหาและความปวดหัวได้เช่นกัน เพราะ การติดตั้งสุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำที่เราใช้มักเกิดปัญหาใหญ่ๆเลยคือปัญหาเรื่องน้ำรั่ว และสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้โชยไปทั่วได้บ้าน แล้วจะทำอย่างไรให้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งก็อาจจะต้องตามไปตรวจเช็คกันตั้งแต่ขั้นตอนการทำห้องน้ำใหม่กันเลย ในที่นี้เราจะแนะนำการ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำแบบครบวงจร ให้คุณได้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาต่างๆหากคุณรู้หลัก การติดตั้งสุขภัณฑ์ ที่ดีเพราะถ้าคุณรู้การติดตั้งตั้งแต่แรกคุณก็จะสามารถรู้ว่าจุดไหนคือจุดที่สามารถเชื่อมสภาพหรือเสียได้ง่ายนั้นเอง

ขั้นตอน การติดตั้งสุขภัณฑ์

1.การจัดเตรียมระบบสุขาภิบาล
               -ท่อน้ำดี : ขนาด R15 หรือ ½ นิ้ว สำหรับประเภทใช้กับถังพักน้ำ
               -ท่อน้ำทิ้ง : ขนาด 4 นิ้ว หรือจะใช้เป็นท่อเหล็กหล่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 98 มม. ก็ได้และที่สำคัญคือต้องวางให้มีความลาดเอียง 2 ซม.ต่อความยาว 100 ซม. ด้วย
2.การติดตั้งวาล์วเปิดปิดน้ำ : ประกอบชุดวาล์วเปิดปิดน้ำเข้ากับท่อน้ำดีที่จัดเตรียมไว้ ที่สำคัญคือควรล้างท่อน้ำดีเพื่อไล้สิ่งสกปรกภายในท่อก่อนการประกอบ
3.การติดตั้งโถส้วม : จะมีขั้นตอนหลักๆที่ใช้ในการติดตั้งอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้
               3.1 การติดตั้งหน้าแปลนโถส้วม : ส่วนปลายของท่อน้ำทิ้ง จะต้องไม่ยื่นเกินผิวหน้าของพื้นที่สำเร็จ ประกอบหน้าแปลนโถส้วมเข้ากับท่อน้ำทิ้ง โดยการยึดชุดสกรู ในกรณีท่อน้ำทิ้งเป็น ท่อพีวีซี ควรใช้น้ำยาเชื่อมพีวีซี หรือกรณีท่อเหล็กหล่อ ควรใช้ซิลิโคนโดยรอบท่อน้ำทิ้งก่อนการประกอบ โดยให้ลูกศรในหน้าแปลนโถส้วมอยู่กับแนวฉากกับผนัง สอดน็อตหัวสี่ผืนผ้าเปลี่ยมเข้าไปในช่องหน้าแปลนโถส้วมและจักให้อยู่ในแนวขนานกับผนัง
               3.2 ความยาวเกลียวของน็อตหัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า : นำโถส้วมมาสวม โดยให้ตำแหน่งรูฐานโถส้วมตรงกับตำแหน่งของน็อตที่เตรียมไว้ ประกอบแป้นยึดแหวนและยึดโดยการขันด้วยมือ ทำเครื่องหมายครงตำแหน่งความยาวเกลียวของน็อตหัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยาวเกินน็อตยึด คลายนัตและแป้นยึดเพื่อยกโถส้วมออกและนำน็อตหัวสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาตัด ตรงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้และประกอบเข้าไป ตรงตำแหน่งเดิม
               3.3 จัดเตรียมโถส้วมเพื่อติดตั้ง : ประกอบกันซึมเข้ากับบริเวณรอบนอกทางน้ำออกของโถส้วม
               3.4 การติดตั้งโถส้วมกับหน้าแปลนโถส้วม : ประกอบโถส้วมเข้ากับหน้าแปลนโถส้วม โดยให้ศูนย์กลางทางน้ำออกของโถส้วมตรงกับศูนย์กลางของท่อน้ำทิ้ง กดบริเวณรินด้านบนของโถส้วมทุกจุดเพื่อให้ฐานของโถส้วมแนบสนิทกับพื้น ประกอบแป้นยึดแหวนและน็อตนึด โดยการขันด้วยมือทั้ง 2 จุดจนแน่นใช้ประแจขันยึดอีกครั้งทั้ง 2 จุดให้แน่นจนโถส้วมไม่โยกคลอน ประกอบฝาครอบแป้นยึดใช้ซิลิโคนยาแนวรอบฐานโถส้วม
               ข้อควรระวัง : ไม่ควรขันน็อตยึดจนแน่นเดินไป จะทำให้ฐานโถส้วมแตกได้และควรใช้ระดับน้ำตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าโถส้วมถูกติดตั้งได้ระดับ
4. ขั้นตอนการติดตั้งชุดอุปกรณ์ถังพักน้ำ
               4.1 ประกอบชุดทางน้ำเข้า กับรูน้ำเข้าถังพักน้ำ
               4.2 ประกอบชุดทางน้ำออก กับรูทางน้ำออกถังพักน้ำโดยให้แนวท่อน้ำล้น
               4.3 ประกอบชุดก้านและลูกลอยเข้ากับชุดฝ่าครอบของชุดทางน้ำเข้า
               4.4 ประกอบชุดมือกดน้ำเข้ากับถังพักน้ำ นำสายดึงชุดทางน้ำออกประกอบเข้ากับชุดมือกดน้ำโดยการปรับระยะสายดึงให้เหมาะสมที่สามารถเปิด-ปิด ชุดทางน้ำออกได้อย่างถูกต้อง
               4.5 นำสายท่อน้ำเลี้ยง ประกอบเข้าด้วยกันระหว่างชุดทางน้ำเข้าและชุดทางน้ำออก(ยกเว้นโถส้วมประเภทวอชดาวน์ที่ไม่มีสายท่อน้ำเลี้ยง)
               4.6 ประกอบชุดสายน้ำดี เข้ากับชุดทางน้ำเข้าและนำชุดน็อตยึดถังพักน้ำประกอบเข้าไปที่รูยึดของถังพักน้ำ
               4.7 นำถังพักน้ำประกอบเข้าที่ตำแหน่งจุดวางถังพักน้ำของโถส้วมนำแหวนและเข้ากับน็อตยึดสลับกันทั้ง 2 ด้านให้แน่นตรวจสอบถังพักน้ำให้ได้แนวระดับ Gerude.co