การทำโครงหลังคาเหล็ก

9445
โครงสร้างหลังคา

                สิ่งที่ต้องคำนึงในการก่อสร้างบ้านในขั้นตอนการทำ โครงสร้างหลังคา โดยการใช้เหล็กทั้งการใช้เหล็กตัวซีหรือการใช้เหล็กกล่อง คงมีหลายท่านที่กำลังหาข้อมูลหรืออยากรู้ขั้นตอนการติดตั้ง โครงสร้างหลังคา หรือโครงหลังคาเหล็ก ก่อนทำการมุงหลังคาบ้าน ว่าจะเริ่มติดตั้งอย่างไรหรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่อันดับแรกคุณควรที่จะต้องรู้จักองค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆของโครงสร้างหลังคาเสียก่อน  เพื่อความเข้าใจมากขึ้นในการสร้างบ้าน

เราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหลังคากันว่ามีอะไรกันบ้าง???

            1.  แป หรือระแนง  คือ  มีไว้เพื่อรองรับกระเบื้องหลังคาประเภทต่างๆ โดยมีการวางห่างกันตามขนาดของกระเบื้องที่ใช้ทำหลังคา และวางขนานกับแนวอกไก่ ใช้วัสดุเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส
            2. อเส (Stud Beam) ส่วนของหลังคาที่พาดอยู่บนหัวเสา มีลักษณะคล้ายคาน ช่วยยึดและรัดหัวเสา รวมทั้งช่วยรับแรงจากโครงหลังคาที่ถ่ายลงสู่เสา โดยทั่วไปอเสมักจะวางอยู่บริเวณริมด้านนอกของเสา ใช้วัสดุเป็นเหล็กตัวซี
            3.ดั้ง (King Post) ส่วนที่อยู่ในแนวสันหลังคาในแนวตั้ง ซึ่งตั้งอยู่บนขื่อ เพื่อรองรับอกไก่แทนเสาจริงของที่พักอาศัย โดยมีอกไก่วางพาดตามแนวสันหลังคาเป็นตัวยึด
            4.จันทัน (Rafter) ถ้าหากเคยเห็นหลังคาบ้านส่วนใหญ่จะถูกจัดวางเป็นสามเหลี่ยม นั่นคือฐานของตัวจันทันที่เป็นส่วนเอียงลาดไปตามลักษณะของหลังคา โดยพาดอยู่บนอเส และอกไก่ เพื่อรองรับแปสำหรับรับกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งส่วนใหญ่จันทันจะวางเป็นระยะทุก 1 เมตร โดยจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคา และระยะแปด้วย
            5.ขื่อ (Tie Beam) ส่วนของโครงสร้างที่วางอยู่บนหัวเสา ในทิศทางเดียวกับจันทัน ทำหน้าที่รับแรงดึงและยึดหัวเสาในแนวคาน แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสา และช่วยยึดโครงผนัง หรือถูกเรียกอีกอย่างว่าสะพานรับดั้ง       
            6.ทับเชิงชาย หรือ ปั้นลม (Eaves) ส่วนที่ใช้ปิดหัวท้ายบริเวณริม โครงสร้างหลังคา จั่ว พาดอยู่บนหัวแป และด้านล่างของครอบข้างหลังคาช่วยกันลมไม่ให้ปะทะกับกระเบื้องหลังคาโดยตรง และช่วยกันน้ำฝนไม่ให้เข้าในบ้าน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ไม้จริง หรือไม้สังเคราะห์ รวมถึงช่วยกันนกเข้ามาทำรังด้วย
            7.อกไก่ (Ridge) วัสดุที่เหมือนคานอยู่บริเวณส่วนกลางด้านบนของหลังคาทรงจั่วหรือทรงปั้นหยา ซึ่งจะวางพาดอยู่บนดั้งบริเวณสันหลังคา โดยช่วยทำหน้าที่รับน้ำหนักจันทันตามแนวสันหลังคา
            8.เชิงชาย (Eaves) ไม้ที่ใช้ปิดปลายของจันทันทุกตัวที่ลาดเอียงตามแนวชายคามีไม้ปิดเป็นลอน ซ้อนทับเชิงชายและปิดช่องโค้งใต้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา และช่วยปรับแนวชายคาที่ยึด หัวจันทันให้เป็นแนวตรง สวยงาม รวมทั้งช่วยป้องกันการผุเปื่อยของไม้ที่ปลายจันทันอีกด้วย

ขั้นตอนการทำโครงหลังคาบ้าน

1.สำหรับขั้นตอนแรกคือการติดตั้ง Plate หรือแผ่นเหล็กรองหัวเสา โดยการเชื่อมติดกับเหล็กแกนเสา แล้วเทคอนกรีตหล่อให้เต็มจนถึงเหล็ก Plate2.วางเหล็กอะเสบนหัวเสา ต้องวางอะเสก่อนเพราะว่า เหล็กโครงหลังคาส่วนที่หล่อที่จะติดตั้งในลำดับถัดมา ก็จะติดตั้งอยู่บนอะเสทั้งหมด ซึ่งการวางเหล็กอะเสนั้นก็แล้วแต่การออกแบบ ว่าจะมีระดับความสูงเท่าไหร่ และใส่ตรงไหนบ้าง
3.เมื่อวางเหล็กอะเสเสร็จแล้ว ก็ตั้งดั้งขึ้นไปเลยครับ ลักษณะของดั้งก็คือ จะเป็นเหล็กตั้งอยู่เหมือนเสา(จะเป็นเหล็กตัวซีเดี่ยวหรือเหล็กซีประกบก็แล้วแต่การออกแบบ หรือการรับน้ำหนัก)
4.ติดตั้งอกไก่ บนดั้ง
5.เมื่อวางอกไก่เสร็จแล้วก็เริ่มวางตะเข้สันเลย วางให้หมดเลย ถ้ามีตะเข้รางก็ให้วางให้เสร็จเลยครับ
7.ขั้นตอนนี้ก็ไล่วางจันทันเลยครับ ไล่ไปจนครบทั้งสี่ด้านของหลังคาบ้าน Gurude.co