การปลูกผักสวนครัวได้ด้วยตนเอง

1444
ผักสวนครัว

            การจัดสวนภายในบ้านส่วนใหญ่ จะปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เป็นหลัก ซึ่งเรามักจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้หรือดอกไม้เหล่านั้นมาซักเท่าไหร่ นอกจากเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและความร่มรื่นให้กับบ้าน แต่ถ้ามีการจัดสวนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ “การปลูก ผักสวนครัว หรือการจัดสวนแบบผักสวนครัว” ซึ่งเป็นการนำผักและสมุนไพรมาปลูกในพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่รกๆ ภายในบ้าน นอกจากจะได้ความสดชื่นจากธรรมชาติแล้ว เรายังได้ผักสดๆ ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานในบ้านอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่รอบบ้านด้วยพืชพรรณนานาชนิดอีกด้วย ดังนั้น เรามาปลูกผักสวนครัวได้ด้วยตันเองกันดีกว่า ซึ่งมีวิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆดังนี้

            1. การปลูกต้นหอมในกระถาง

ก่อนอื่นต้องนำดินใส่ในกระถางเตรียมไว้สำหรับการปลูก จากนั้นนำต้นหอมที่เหลือจาการปรุงอาหารหรือการกินแล้วมาตัดให้เป็นท่อนเล็กๆ ตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1-2 นิ้ว นำไปปักชำในการกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า- เย็น หลังจากใบงอกแล้ว ให้เปลี่ยนการรดน้ำเป็นวันละ 1 ครั้ง จนกว่าจะนำไปทำอาหารต่อไป

2. การปลูกกะเพราในกระถาง

 เมื่อเราทำกับข้าวเสร็จแล้ว แต่ยังมีต้นกะเพราเหลืออยู่ ให้เรานำก้านของกะเพรามาเด็ดใบให้หมด และตัดฐานของก้านออกเล็กน้อย แล้วปักก้านกะเพราลงในกระถางที่มีดินที่ได้จัดเตรียมไว้ และนำไปตั้งบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง พร้อมกับรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

3. การปลูกผักบุ้งในกระถาง

ให้เรานำดินร่วนผสมปุ๋ยคอกใส่ในกระถาง ดำเนินการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในกระถาง หลังจากนั้นรอประมาณ 2-3 วัน รากของต้นผักบุ้งจะงอกออกมา จากนั้นให้เราดูแลเกี่ยวกับความชื้นของดินที่ปลูกผักบุ้งเป็นพิเศษ เนื่องจากผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบความชื้นมาก ซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้ผักบุ้งขาดน้ำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ต้นผักบุ้งนั้นตายได้ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1 เดือนหลังจากการปลูก

4. การปลูกพริกในกระถาง

ให้เรานำดินร่วนมาผสมกับทราย และปุ๋ยหมักลงในกระถาง เพื่อเตรียมการปลูกต้นกล้าของพริก หลังจากนั้นให้นำเมล็ดพริกสดแช่น้ำไว้ประมาณ 1 วัน พร้อมนำไปผึ่งให้แห้งและหย่อนเมล็ดพริกลงในปลูกในดิน เพื่อเพาะต้นกล้าของพริก ทำการดูแลโดยการรดน้ำให้ต้นสูงประมาณ 6 นิ้ว ดำเนินการคัดเลือกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดไปปลูกไว้ในกระถางที่ได้จัดเตรียมไว้ หมั่นรดน้ำเช้า-เย็น ไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพียงเท่านี้เราก็จะได้พริกไว้สำหรับมาทำอาหารภายในบ้านได้

5. การปลูกผักชีในกระถาง

การเลือกปลูกผักชีในกระถางเพื่อเป็น ผักสวนครัว ไว้ภายในบ้านเพื่อสะดวกต่อการนำมาปรุงอาหาร โดยการนำดินที่ใช้สำหรับปปลูกต้นผักชีมาตากให้แห้ง นำดินที่ตากแห้งแล้วไปผสมกับปุ๋ยคอกลงในกระถาง หลังจากนั้นนำเมล็ดพันธ์ผักชีที่เตรียมไว้มาบดเบาๆ ให้แตกออกจากกันเป็น 2 ส่วน แช่น้ำไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลานำมาผึ่งลม ก่อนที่จะคลุกเมล็ดกับทรายและขี้เถ้า พร้อมกับนำไปปลูกลงกระถางที่ได้จัดเตรียมไว้ ทำการคลุมหน้าดินด้วยฟาง เพื่อลดการระเหยของน้ำ ตามด้วยการหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม Gurude.co