การปลูกมะเขือเทศ และฤดูที่น้องจะรอด

630

สำหรับการปลูกผักสวนครัวที่มีวิตามินซีสูงที่สามารถรับประทานก็ก็คงหนีไม่พ้นเขือเทศนั้นเอง การปลูกมะเขือเทศ สำหรับบางคนจะว่าง่ายแต่สำหรับบางคนนั้นเป็นอะไรที่ยากเย็นที่สุด เรามาดูกันว่าเราควรปลูกมะเขือเทศกันฤดูอะไรมากที่สุด และถ้าอยากปลูกมะเขือเทศหน้าร้อนให้รอดนั้นต้องทำอย่างไร

การปลูกมะเขือเทศ และฤดูใดที่น้องจะรอด?

  • ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่เราสามารถปลูกน้องมะเขือเทศได้ง่ายที่สุด เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจจึงง่ายที่จะเกิดผลผลิต และเมื่อน้องมะเขือเทศที่ออกมาในช่วงฤดูหนาวนั้นจะเป็นช่วงที่มีคุณภาพดีและมีคุณภาพมากที่สุด (น้องมะเขือเทศจะ แดงที่สุด มีผลใหญ่ที่สุด รสชาติหวานที่สุด)
  • ฤดูร้อน ช่วงเดือน  มีนาคม – มิถุนายน จะเป็นช่วงที่ปลูกน้องมะเขือเทศได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนหรือเรียกว่ามีอุณภูมิสูงเกินไป และมักจะมีปัญหาในเรื่องของแมลงหรือศัตรูพืชเข้ามารบกวนน้องอยู่ตลอด

** ทริคที่จะทำให้น้องมะเขือเทศนั้นรอดในฤดูร้อนนั้นก็คือ เราต้องหมั่นรักษาความชื้นในดินไว้อย่าให้ขาดน้ำ แต่ต้องไม่ให้น้ำมากจนเกินไป **

  • ฤดูฝน ช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม จะเป็นช่วงที่ปลูกมะเขือเทศได้ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากอากาศมีความชื้นค่อนข้างมากจึงส่งผลให้ดินนั้นเกิดเชื้อราได้

** ทริคที่ดูแลน้องมะเขือเทศให้รอดในหน้าผลคือ หาทางระบายหรือที่ระบ่ายน้ำให้ดีหรือเตรียมระบายน้ำออกให้ไวที่สุดและใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาโรยรอบโคนต้นป้องกันโรคทางดิน**

ปลูกมะเขือเทศ อย่างไรให้ได้กิน?

สำหรับมะเขือเทศนั้นเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นดังนั้นหากเราต้องการที่จะปลูกตลอดทั้งปีเราต้องหมั่นดูแลและเอาใจใส่น้องมะเขือเทศอย่างมาก เนื่องจากน้องนั้นจะไวกับสภาพอากาศค่อนข้างมาก แต่ถ้าหากจะเลือกปลูกมะเขือเทศเราควรศึกษาและเลือกพันธุ์ของมะเขือเทศที่ทนทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ จึงจะสามารถปลูกน้องมะเขือเทศสำเร็จได้ในทุกฤดูกาล

การปลูกมะเขือเทศนอกฤดู

1.พื้นที่ปลูก

ปลูกในพื้นราบลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต้องมีการปรับแปลงผักให้ได้รับน้ำอยู่เสมอ และคลุมแปลงผัก เนี่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนมาก การที่ปล่อยให้ดินแห้งจะทำให้น้องมะเขือเทศติดผลน้อยลง

สำหรับการปลูกในเดือนมิถุนายนนั้นจำเป็นต้องยกแปลงขึ้นให้สูงกว่าปกติ เพื่อป้องกันเวลาฝนตกหนักๆ เพื่อเป็นการระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมแปลงน้องมะเขือเทศนั้นเอง

2.พันธุ์

ในปัจจุบันน้องมะเขือเทศนั้นมากกว่า 1,000 ชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญ่ สำหรับประเทศไทยเรานั้นได้ทำการคัดเลือก 4  สายพันธุ์ในการปลูกนอกฤดู คือ

  • พัน K.U PORTER เป็นมะเขือเทศพันธุ์เล็กชนิดรับประทานสด เหมาะกับการปลูกนอกฤดูในเขตพื้นที่ภาคกลาง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี
  • พันธุ์สีดาห้างฉัตร เป็นมะเขือเทศชนิดรับประทานสด เป็นพันธุ์มที่สามารถเจริญเติบโตได้เรื่อย ๆ
  • พันธุ์ L-22 เป็นพันธุ์มะเขือเทศที่ได้รับการคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ลักษณะลำต้นสูง 70 – 120 เซนติเมตร และหยุดการเจริญเติมโตส่วนยอด รูปร่างของผลของน้องจะเป็นลักษณะกลม
  • พันธุ์ SVRDC-4 เป็นพันธุ์มะเขือเทศที่คัดเลือกโดยศูนย์วิจัยพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ลักษณะลำต้นสูง 80 – 100 เซนติเมตร แต่จะมีการหยุดการเติบโตทางส่วนของยอดของน้องมะเขือเทศ รูปร่างของผลของน้องจะเป็นลักษณะกลม และมีปลายผลแหลม https://gurude.co/