การปลูกสนต้น

2604
สนต้น

“ สนต้น ” จัดอยู่ในจำพวกไม้ป่าที่ส่วนใหญ่เป็นไม้สูง และบางที่เป็นไม้พุ่ม โดยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สร้างบรรยากาศของสวนในสภาพที่มีอากาศหนาว ซึ่งอยู่ท่ามกลางสายหมอก ทั้งที่จริงก็เป็นไม้ทนแล้งที่สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทย และจากงานวิจัยรับรองว่า “ สนต้น ” สามารถดูดซับฝุ่น PM10 ได้ด้วย เราจึงขอแนะนำ สนต้น 7 ชนิดที่สามารถปลูกได้ในบริเวณบ้านเรา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้ในสวนของคุณได้ด้วย ดังนี้
1. การปลูกสนฉัตร
               เป็นไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่ ลำต้นสูงมากกว่า 6 เมตรขึ้นไป จัดเป็นไม้สนประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแตกกิ่งแผ่ออกเป็นชั้นๆ  ใบมีลักษณะสีเขียวสวยงาม ลำต้นเป็นทรงพุ่มไม่ใหญ่ สามารถทนแล้ง อยู่ได้ในที่แสงแดดรำไรหรือตลอดวัน  เลี้ยงง่าย นิยมปลูกในกระถางสำหรับนำไปวางประดับเพื่อสร้างความโดดเด่นให้ตามมุมบ้านหรือปลูกในสวนหย่อม
2. การปลูกสนประดิพัทธ์
               เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 15-35 เมตร ลำต้นตรง แต่สามารถแตกกิ่งก้านได้เป็นจำนวนมาก และมีขนาดเล็ก เรือนยอดเป็นพีระมิด สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ มียอดอ่อนสีแดง ดอกมีขนาดเล็ก ปลูกได้ในดินปนทรายหรือดินเค็ม สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก ซึ่งเป็นไม้ที่ชอบแสงแดด เหมาะสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วกันลม ตามริมรั้ว ริมถนน และทางเดิน เป็นต้น
3. การปลูกสนริเชสัน
               เป็นต้นไม้แบบทรงพุ่ม มีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลำต้นเป็นพุ่มเตี้ยและแผ่กว้าง กิ่งย่อยออกเป็นกระจุกแน่น ใบมีลักษณะคล้ายเกล็ด มีสีเขียวอมเหลือง ดอกเป็นช่อสีน้ำตาลออกที่ปลายกิ่ง การเจริญเติบโตช้ามาก ปลูกได้ในดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี ความต้องการน้ำ ปริมาณปานกลาง สามารถทนแล้งได้ ชอบอากาศเย็น แสงแดดเต็มวัน นิยมใช้ในการจัดสวน และปลูกแบบคลุมดิน
4. การปลูกสนสามร้อยยอด
               เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกว้าง มีความสูงประมาณ 1.50-3 เมตร ลำต้นเป็นทรงพุ่มกว้าง 1-2 เมตร กิ่งก้านแผ่ออกเป็นช่อยาว ปลายเรียวแหลม และชี้ตั้งขึ้น  ใบมีลักษณะเป็นพุ่มสีเขียวอมเหลือง ปลายกิ่งเป็นใบคล้ายเกล็ด ปลูกได้ในดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี ความต้องการน้ำ ปริมาณปานกลาง สามารถทนแล้งได้ ชอบแสงแดดส่องเต็มวัน นิยมปลูกประดับเป็นแนวริมรั้ว หรือริมทางเดินในสวนได้
5. การปลูกสนหางกระรอก
               เป็นไม้ต้นทรงรูปกรวย มีความสูงประมาณ 1 เมตร สามารถแผ่กิ่งก้านออกเป็นชั้นๆ ช่อใบดูอ่อนช้อย เพราะกิ่งย่อยแผ่ออกเป็นแผงแล้วทิ้งตัวลงที่ปลายกิ่ง ใบมีลักษณะเป็นรูปเข็ม ปลายแหลม สีเขียวเข้มปนเทา ปลูกได้ในดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี ความต้องการน้ำ ปริมาณปานกลาง สามารถทนแล้งได้ ชอบแสงแดดส่องเต็มวัน นิยมปลูกในกระถางตั้งประดับบ้านตามมุมบ้านหรือปลูกในมุมสวนหย่อมได้
 6. การปลูกสนมังกรไทย
               เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทรงรูปกรวย มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ลำต้นคล้ายสนมังกรญี่ปุ่น แต่มีลักษณะแผ่กว้างกว่า ใบคล้ายเกล็ดเรืองซ้อนกัน มีสีเขียวเข้มอมเหลือง การเจริญเติบโตเร็ว ปลูกได้ในดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี ความต้องการน้ำ ปริมาณปานกลาง สามารถทนแล้งได้ ชอบอากาศร้อน แสงแดดเต็มวัน เป็นต้นไม้นิยมใช้ในการจัดสวน เพราะสามารถทนอากาศร้อนได้ดี
7. การปลูกสนมังกรญี่ปุ่น
               เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทรงรูปกรวยแบบพุ่ม มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร กิ่งมักบิดเป็นเกลียวเวียนไปรอบต้น ลักษณะคล้ายลำตัวมังกร มียอดเรียวแหลม ใบมีสีเขียวเข้ม ปลูกได้ในดินทั่วไปที่มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดี ความต้องการน้ำ ปริมาณปานกลาง สามารถทนแล้งได้ ชอบอากาศเย็น แสงแดดเต็มวัน นิยมใช้ในการจัดสวน Gurude.co