ข้อดีข้อเสียปั๊มน้ำอัตโนมัติ

5024
ปั้มน้ำอัตโนมัติ

“ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ” เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นและใช้กันมากสำหรับบ้านพักอาศัย เนื่องจากการขยายตัวของแหล่งที่พักอาศัย ทำให้มีความจำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภคในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้มาก ซึ่ง ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จะทำงานโดยการเปิด-ปิดอัตโนมัติตามการเปิดใช้งานของอุปกรณ์ใช้น้ำ ซึ่งสามารถส่งน้ำไปตามจุดต่างๆ ภายในบ้านได้ดี โดยปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ถังความดัน และปั๊มน้ำแรงดันคงที่ โดยแต่ละแบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ปั๊มน้ำอัตโนมัติถังความดัน (Automatic Water Pump with Pressure Tank) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ปั๊มน้ำถังกลม” มีหน้าที่ในการดูดน้ำเข้ามาพักเก็บไว้ที่ถังเหล็กที่อยู่บริเวณด้านล่างของเครื่อง (ถังความดัน) ซึ่งปั๊มน้ำชนิดนี้มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้
ข้อดี
            – เหมาะสำหรับบ้าน หรืออาคารที่ต่อปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปา เนื่องจากในน้ำจะมีอากาศปะปนมากับน้ำ การที่ได้พักน้ำในถังความดัน จะเป็นการช่วยแยกชั้นของน้ำและอากาศที่ปะปนเข้ามา ทำให้เวลาที่เปิดก๊อกน้ำจะทำให้น้ำเดินได้ต่อเนื่องไม่กระตุกหรือไม่มีอาการน้ำขาดเป็นช่วงๆ
            – มีราคาถูกกว่าปั๊มแบบอื่น
            – ค่าบำรุงรักษาเกี่ยวกับอะไหล่ต่างๆ มีราคาถูก และสามารถหามาเปลี่ยนได้ไม่ยาก
            – การใช้งานง่ายไม่มีความซับซ้อน
– การดูแลรักษา และซ่อมแซมสามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว

ข้อเสีย
            – ปั๊มน้ำมีขนาดใหญ่ ทำให้เปลืองพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน
            – แรงดันหรือความแรงของน้ำไม่ค่อยคงที่ เนื่องจากปั๊มจะสูบน้ำเข้ามาไว้ในถังความดัน ทำให้มีความดันอยู่ในปั๊มมากในระดับหนึ่ง แต่ตัวมอเตอร์ยังไม่ทำงานจนกว่าแรงดันในถังจะลดลงเมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้มอเตอร์ของปั๊มน้ำจะเริ่มสูบน้ำเข้ามาอีกรอบ ทำให้แรงดันน้ำจะไหลน้อยบ้างไหลแรงบ้าง
            – ปัญหาน้ำขาดช่วงจะมีผลกับเครื่องทำน้ำอุ่น โดยถ้าปรับระดับความร้อนเท่ากัน เมื่อน้ำไหลน้อย น้ำอุ่นจะอุ่นมาก (ค่อนข้างร้อน) แต่ถ้าอยู่ในช่วงน้ำไหลแรง น้ำอุ่นจะไม่ค่อยอุ่นหรือไม่อุ่นเท่าที่ควร เนื่องจากน้ำไหลผ่านขดลวดภายในเครื่องเร็วเกินไปทำให้น้ำไม่มีเวลาในการสะสมความร้อน
            – ถ้าถังความดันเป็นถังเหล็ก มีโอกาสที่จะผุ รั่วซึมได้ เนื่องจากภายในถังมีความดันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา
            – ถ้าถังความดันเป็นแบบสแตนเลสหรือเหล็กกล้า มีโอกาสที่น้ำจะรั่วซึมตามรอยตะเข็บของการเชื่อมได้

2 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ (Constant Pressure Water Pump) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ปั๊มน้ำถังเหลี่ยม” เป็นปั๊มน้ำที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เจอในปั๊มน้ำถังกลม โดยปั๊มน้ำชนิดนี้จะไม่มีถังความดันด้านล่าง แต่ความดันเกิดจากการใช้ถังโลหะขนาดเล็กที่อยู่ภายในบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน (N2) หรือเรียกว่า แท้งค์ไนโตรเจน (Nitrogen Tank) ที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง และมีแรงดันน้ำคงที่ (Constant Pressure) ดังนั้นมาดูข้อดีและข้อเสียของปั๊มน้ำชนิดนี้กัน
ข้อดี
– มีแรงดันน้ำที่ปล่อยออกมาไหลแบบคงที่ต่อเนื่อง โดยตัวปั๊มจะมีชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันทำงานทุกครั้งเมื่อมีการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ ทำให้น้ำไหลออกมาแบบคงที่ ซึ่งต่างจากแบบที่ต้องปล่อยให้แรงดันลดลงถึงที่จุดที่กำหนดก่อนปั๊มถึงจะทำงาน
– การบำรุงรักษาน้อย เนื่องจากเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน ลดการใช้วัสดุที่ผุกร่อนง่าย
– ไม่มีถังแรงดัน ทำให้ลดการผุกร่อน หรือรั่วซึมตามรอยตะเข็บที่เชื่อมอยู่ได้

ข้อเสีย
– ตัวเครื่องมีราคาสูงกว่าแบบอื่น
– ค่าบำรุงรักษา และค่าไหล่ ราคาค่อนข้างสูง
– แรงดันของน้ำที่ปล่อยออกมาจะเบากว่า หากเทียบกับปั๊มถังน้ำกลมในช่วงที่มีความดันเต็มที่
– เปลืองค่าไฟฟ้ามากกว่า เนื่องจากตัวเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพทุกครั้งที่มีการเปิดใช้น้ำ
– ถ้าน้ำที่ไหลเข้ามามีอากาศปะปนอยู่ ทำให้ตัวเครื่องทำงานหนักมาก และเกิดการสะสมความร้อนขึ้น Gurude.co