ประกันสัตว์เลี้ยงคืออะไร ทำดีไหม? 

438

สำหรับการทำประกันสัตว์เลี้ยงนั้นคงเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับทุกคนเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะรู้จักแค่การทำประกันชีวิตของมนุษย์การเสียมากกว่า และหลายคนคงมีข้อสงสัยหรือมีคำถามว่า การทำประกันสัตว์เลี้ยงคืออะไร? และควรทำดีหรือไม่?

สัตว์เลี้ยง ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อน หรือ เพื่อเข้าบ้านนั้นเองดังนั้นสัตว์เลี้ยงจึงมีความผูกพันเหมือนกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวและในปัจจุบันความรักที่มนุษย์มีให้สัตว์เลี้ยงของตนเองนั้นจึงทำให้เกิดความเป็นห่วงหรือห่วงหาอาทร ถึงอาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นที่มาของการทำประกันสัตว์เลี้ยงเพื่อเจ้าประกันสัตว์เลี้ยงจะสามารถดูแลและคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลให้แก่สัตว์เลี้ยงน่ารักของเราในวันหนึ่ง 

ประกันสัตว์เลี้ยงคืออะไร

ประกันสัตว์เลี้ยงคือประกันที่ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นทำไว้เพื่อให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ หรือ ได้รับบาดเจ็บหรือ แม้กระทั่งการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย จนครอบคลุมไปถึงการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

ประกันสัตว์เลี้ยงดูแลเรื่องอะไรบ้าง

ประกันสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะดูแลและคุ้มครองครอบคลุม 8 สิ่งเบื้องต้นคือ

 1. ค่ารักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)
 2. ค่ารักษาพยาบาล (เจ็บป่วย)
 3. ค่าฝากเลี้ยง
 4. ค่าวัคซีน
 5. ค่าคุ้มครองบุคคลภายนอก
 6. ถ้าประกาศตามหา (กรณีสัตว์เลี้ยงสูญหาย)
 7. ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต
 8. ค่าพิธีศพ (กรณีฝังหรือเผา)

4 บริษัทประกันสัตว์เลี้ยงคุณภาพ

 1. บริษัทเมืองไทยประกันภัย “ เมืองไทย Cats & Dogs Plus ”

ประกันสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถทำประกันชีวิตสัตว์เลี้ยงได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนไปจนถึง 7 ปีซึ่งเบี้ยประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่ 3,200 บาท –  13,200 บาทต่อปี และหากในกรณีลูกค้าต้องการฝังไมโครชิพทางบริษัทจ่ายให้ 50% ของค่าฝังไมโครชิพตามความจริงสูงสุดไม่เกิน 250 บาท

 1. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ “ เพื่อนซี้ 4 ขา ” 

 ประกันสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถทำประกันชีวิตสัตว์เลี้ยง น้องหมาตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ไปจนถึง  9 ปี และน้องแมวตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ไปจนถึง 11 ปี ซึ่งเบี้ยประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่ 2,630 บาท –  9,500 บาทต่อปี สำหรับสัตว์เลี้ยงอายุ 6 – 11  ปีโดยจะมีแผนแยกความคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีค่าเบี้ยประกัน 900 บาทต่อปี และสำหรับน้องหมาสามารถซื้อแพ็คเกจเสริม 500 บาทต่อปี สำหรับคุ้มครองบุคคลภายนอกประกันจากคุ้มครองบุคคลภายนอก 100% เป็นจำนวนเงินสูงสุด 30,000 บาท

 1. บริษัทที่ทิพย์ประกันภัย “ประกันสัตว์เลี้ยง”

การทำประกันสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถทำประกันชีวิตสัตว์เลี้ยงได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน –  7 ปี (ไม่ต้องตรวจสุขภาพ) และสามารถต่ออายุไปจนถึง 9 ปี (ต้องตรวจสุขภาพก่อน)โดยแผนเล็กสุดจะเป็น “แผน XS” มีค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 500 บาทต่อปี แผนใหญ่สุด “แผน XL” ค่าเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 6,700 บาทต่อปี

แผนเล็กสุดจะเป็น “แผน XS” มีค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 500 บาทต่อปี

 • โดยค่ารักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง
 •  ค่าคุ้มครองความเสียหายบุคคลภายนอก
 • ค่าพิธีศพ

ประกันสัตว์เลี้ยง แผน S ขึ้นไป 

 • ค่ารักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาในกรณีเจ็บป่วย
 • ค่าคุ้มครองบุคคลภายนอก
 • ค่าพิธีศพ

4. ฟอลคอนประกันภัย “  แฮปปี้ 4 ขา”

การทำประกันสัตว์เลี้ยงน้ำสามารถทำประกันชีวิตได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน –  7 ปี โดยมีให้เลือกมากถึง 5 แผง มีค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 2,800 บาท –  11,955 บาทต่อปีโดยจะมีการคุ้มครองหลักดังต่อไปนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาโรคเห็บ หมัด ไร เรื้อน โรคผิวหนังต่างๆ
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก
 • ค่าประกาศตามหากรณีสูญหาย
 • สามารถเลือกค่าพิธีศพสำหรับแผน 1-2 หรือเลือกคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสำหรับแผน 3-5 https://gurude.co/