ปรับปรุงโรงจอดรถ ให้เหมาะกับบ้านคุณ

1846
ปรับปรุงโรงจอดรถ

            โรงจอดรถหรือโรงรถ คือหนึ่งในพื้นที่สำคัญภายในบ้าน โดยเฉพาะกับบ้านที่มีรถยนต์ส่วนตัว เพราะโรงจอดรถนั้นสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในบ้านมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ไอเดียการออกแบบโรงจอดรถโดยไม่วางแผนล่วงหน้าอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เช่น ครอบครัวขยายมีรถเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ไม่พอ หรือ โรงจอดรถไม่ได้คุณภาพทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด

สิ่งสำคัญในการ ปรับปรุงโรงจอดรถ คือ รูปแบบ, โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในก่อสร้าง ซึ่งทั้งสามส่วนล้วนส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของโรงจอดรถได้ โดยรายละเอียดดังนี้

                     โรงจอดรถแบบแยกออกจากตัวบ้าน : สำหรับโรงจอดรถแบบนี้คือ การสร้างโรงจอดรถขึ้นมาใหม่ โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างของตัวบ้าน แยกออกมาก่อสร้างเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะ ซึ่งข้อดีของโรงจอดรถแบบแยกออกจากตัวบ้าน คือ สามารถจอดรถได้หลายคัน เป็นอิสระไม่ถูกกำหนดขยายพื้นที่จากตัวบ้าน ช่วยให้การใช้งานรถสะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการลดปัญหาการทรุดตัวของพื้นบ้านในอนาคต
               โรงจอดรถแบบจอดใต้ตัวบ้าน : โรงจอดรถแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ต้องจอดรถใต้ตัวบ้าน ข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และตำแหน่งที่ตั้งสะดวกในการเข้า-ออกบ้าน แต่ข้อควรระวังคือ การชำรุดของพื้นที่หลังจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นหากต้องการสร้างโรงจอดรถใต้ตัวบ้านควรปรับปรุงพื้นเพื่อรองรับน้ำหนักของรถ โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถรองรับแรงได้จำนวนมากเช่น คอนกรีตเสริมเหล็กหรือหินแกรนิตเป็นต้น
               3 หัวใจหลักของการ ปรับปรุงโรงจอดรถ คือ พื้นที่ ขนาด ตำแหน่ง สามสิ่งนี้คือปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบโรงจอดรถ หากมีความเข้าใจในพื้นฐานจะช่วยให้การออกแบบโรงจอดรถนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พื้นที่แบบไหนที่เหมาะกับโรงจอดรถ
            1. พื้นที่ที่เหมาะกับการจอดรถควรเป็นพื้นที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ในปริมาณมาก เนื่องจากรถยนต์หนึ่งคันมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาด ซึ่งการที่น้ำหนักมากขนาดนั้นกดทับโรงจอดรถทุกวัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโรงจอดรถได้ เช่น พื้นแตกและโครงสร้างชำรุด หรือ โรงจอดรถอาจทรุดและทำให้รถสุดโปรดของคุณเสียหายได้
            การเลือกพื้นที่ทำโรงจอดรถที่ดีนั้นควรเลือกพื้นที่แข็งแรง นำวัสดุปูพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีมาใช้ หรือนำโครงสร้างอย่างเหล็กเส้นมาเสริมให้แข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนการฝังท่อน้ำ ควรฝังให้ลึกมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันปัญหาพื้นชำรุดแล้วท่อแตกได้ในอนาคตด้วย
               2.โรงจอดรถต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหน สำหรับขนาดโรงจอดรถสามารถคำนวณได้จากขนาดของรถยนต์ที่ใช้ โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์มีขนาด 2.5×5.0 เมตรต่อคัน แต่หากบ้านไหนที่ใช้รถตู้หรือรถกระบะ ควรเพิ่มขนาดโรงจอดรถยนต์เป็น 3.0×6.0 เมตร เพื่อรองรับความยาวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการคำนวณขนาดของโรงรถควรคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ที่อาจจะเพิ่มขึ้น
            3. โรงจอดรถควรวางไว้ตำแหน่งไหน การสร้างโรงจอดรถควรคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นหลัก เช่น ตั้งโรงจอดรถใกล้ประตูบ้านเพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก, ตั้งที่จอดรถใกล้กับระบบน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาดและสำหรับบ้านไหนที่ใช้รถยนต์   
               จำนวนสมาชิกภายในบ้านกับจำนวนรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบโรงรถ โดยในส่วนนี้ควรคำนึงถึงการขยายครอบครัวในอนาคต เช่น ปัจจุบันรถในครอบครัวมี 2 คัน คือพ่อกับแม่ แต่ตอนนี้มีลูก 2 การสร้างโรงจอดรถ ก็ควรสร้างพื้นที่สำหรับจอดรถ 4 คัน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับรถยนต์ของลูกในอนาคต
               จำนวนแขกกับจำนวนที่จอดรถ หากบ้านไหนที่มีแขกมาเยี่ยมหรือมีการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้ง การออกแบบโรงจอดรถ ควรออกแบบที่จอดรถโดยคำนึงถึงการต้อนรับแขกด้วย             

ตำแหน่งโรงจอดรถกับวิถีชีวิตของสมาชิกภายในบ้าน สำหรับตำแหน่งการวางโรงจอดรถ ควรวางให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของสมาชิกภายในบ้าน เช่น บ้านไหนที่มีกิจกรรมบริเวณหน้าบ้านน้อย ก็สามารถตั้งโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านได้ปกติ แต่หากบ้านไหนใช้พื้นที่หน้าบ้านในการทำกิจกรรมบ่อย ก็ต้องตั้งโรงจอดรถข้างบ้านหรือหลังบ้านก็จะดี Gurude.co