ปูหญ้าเรื่องง่ายๆ ทำเองได้ด้วยคุณเอง

1797

ปูหญ้าเรื่องง่ายๆ ทำเองได้ด้วยคุณเอง การมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้านช่วยทำให้บ้านร่มรื่น บ้านที่มีพื้นที่เหลือ แนะนำให้ทำสวนย่อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้าน โดยการปลูกต้นไม้สามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ ให้ร่มเงาและช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียให้กับเครื่องปรับอากาศ สวนหย่อมเป็นที่พักผ่อนได้ การทำสวนหย่อมมีหลากหลายการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาตกแต่งตามความต้องการของเจ้าของบ้าน สนามหญ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สวนหย่อมมีความสมบูรณ์สวยงามขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปูหญ้าในสวนหย่อม ว่าจะมีวิธีการทำอย่างไร ที่คุณเองก็สามารถทำได้และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ไปเริ่มกันเลย

เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ โดยการปรับสภาพหน้าดินให้พร้อมใช้งานด้วยดินปลูกต้นไม้ ซึ่งมีขายตามร้านขายพันธุ์ไม้ทั่วไป เตรียมดินให้โปร่ง มีการระบายน้ำที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก ขุดเก็บเหง้าและราก ของวัชพืชออกให้หมด เติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในปริมาณที่เหมาะสม เก็บต้น หัว เหง้า และรากของวัชพืชออกให้หมด

อัดพื้นดินให้แน่น โรยทรายหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร แนะนนำให้ใช้ทรายขี้เป็ดเพราะมีเนื้อดินผสมช่วยอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดี หากไม่มีทรายขี้เป็ดใช้ทรายทั่วไปก็ได้ เกลี่ยทรายให้สม่ำเสมอกัน ปาดให้เรียบใช้จอบตบให้แน่น หรือ ลูกกลิ้งเหล็กกลิ้งลงบนทรายให้แน่น จากนั้นใช้ดินผสมปุ๋ยคอก (ปัจจุบันมีขายสำเร็จรูป) โรยให้ทั่วฉีดน้ำให้พื้นดินชุ่ม

เตรียมหญ้าที่จะใช้นำมาปลูก แนะนำให้เป็นหญ้าแผ่น เช่น หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หรือหญ้าญี่ปุ่น หญ้าแต่ละมีความสวยงามแตกต่างกันและต้องการแสงแดดที่ต่างกันด้วย การเลือกหญ้าที่จะนำมาปูใหม่หญ้าต้องเขียวสดไม่เหี่ยว ไม่เหลืองมาปู กำหนดตำแหน่งของส่วนต่างๆ ส่วนไหนคือบริเวณพื้นหญ้า ส่วนไหนคือบริเวณทางเดินในการ ให้เป็นสัดส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้ การปูหญ้าให้เริ่มจากด้านในของสนาม การปูต้องให้หญ้าแผ่นชิดกันกันทุกแผ่นห้ามปูทับกัน หลังจากนั้นทำให้แผ่นหญ้าเรียบสนิทกับพื้นดิน รดน้ำหญ้าให้เปียกชุ่มพร้อมกับบดอัดด้วยลูกกลิ้งเพื่อให้หญ้าเรียบและแน่น เมื่อแผ่นหญ้าเรียบสนิทกันให้รดน้ำให้ทั่วหญ้าอีกครั้งหลังปูเสร็จ และควรให้น้ำติดต่อกันประมาณ 2 สัปดาห์

การปูหญ้าใหม่ หากเจ้าของบ้านมีเวลาก็สามารถทำเองได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ตำแหน่งการปูหญ้าก็ออกแบบการวางเองง่ายๆ เพราะไม่ได้มีเรื่องโครงสร้างใดๆ เหมือนการสร้างบ้าน สวนหย่อมควรมีหญ้าสีเขียวนอกจากจะทำให้สดชื่นแล้วยังทำให้ความสวยงามของสวนหย่อมเพิ่มขึ้นด้วย สนใจแนวทางการตกแต่งบ้าน คลิ๊ก gurude.co