วิธีกําจัดแมลงกินใบไม้

8522
วิธีกําจัดแมลงกินใบไม้

สิ่งกวนใจของคนชอบจัดสวนคือ “แมลง” และหลายคนคงหา วิธีกำจัดแมลงกินใบ ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่พืชที่มิตรชาวไร่หรือตามบ้านเรือนที่ชอบในการจัดสวนดอกไม้ต้นไม้สวยๆก็ไม่วายที่จะโดนเจ้า แมลง ต่างๆเข้ามาโจมตีสวนดอกไม้และต้นไม้ของคุณ ซึ่งเจ้าแมลงจะคอยกัดกิน ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เรียกได้ว่าทุกส่วนต่าง ๆ ของพืช แต่ก่อนที่เราจะรู้ วิธีกำจัดแมลงกินใบ นั้นเรามาทำความรู้จักแมลงที่ชอบกินดอกไม้ใบไม้กันก่อนดีกว่าว่ามีแมลงแบบไหนบ้าง
               -แมลงจำพวกปากกัดกินใบ คือ พวกหนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงพวกนี้จะกัดกินใบพืช ทำให้พืชขาดส่วนที่จะใช้สังเคราะห์แสงและหยุดการเจริญเติบโตของดอกไม้และต้นไม้ได้
               -แมลงจำพวกหนอนชอนใบ คือ พวกหนอนผีเสื้อกลางคืน หนอนแมลงวัน จะกัดกินเนื้อเยื่อระหว่างผิวใบพืช ทำให้ขาดส่วนที่สะสมอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของดอกไม้และต้นไม้นั้นเอง
               -แมลงจำพวกกัดกินราก คือ พวกจิ้งหรีด แมงกระชอน ด้วงดิน พวกนี้จะอาศัยวางไข่บนพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะเข้าไปทำลายรากพืช ทำให้พืชขาดน้ำกับอาหารจนแห้งตาย
               -แมลงจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยง คือ พวกเพลี้ย จะใช้ปากแทงท่อน้ำเลี้ยงน้ำและอาหารของพืช ทำให้พืชอ่อนแอลงและตายได้
               -แมลงจำพวกหนอนเจาะลำต้น คือ พวกหนอนด้วง หนอนผีเสื้อ และปลวก พวกนี้จะชอนไชเข้าไปอยู่ในกิ่ง ลำต้น หรือผล ทำให้ผลเน่า หล่นเสียหาย
               -แมลงจำพวกที่ทำให้พืชผิดปกติ คือ พวกต่อ แตนบางชนิด โดยจะดูดน้ำเลี้ยงและปล่อยสารเคมีทำให้ผิวของพืชมีลักษณะผิดปกติ ผิวเป็นปุ่มปม
               วิธีกำจัดแมลงกินใบ ให้หมดสิ้นไปต้องศึกษาพฤติกรรมของแมลงที่เข้ามารบกวนพืชก่อนเพื่อหาแนวทางกำจัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้การป้องกันกำจัดแมลงในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน การทำความสะอาดแหล่งเพาะปลูก การใช้มุ้งป้องกัน การใช้สารเคมีสังเคราะห์ การใช้ยากำจัดแมลงชีวภาพ หรือแม้แต่การกำจัดแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี
วิธีป้องกันแมลงไม้ให้กินดอกไม้และต้นไม้ในสวน
1.ทำความสะอาดแปลงดอกไม้และต้นไม้อยู่เสมอๆไม่ให้มีเศษพืชตกหล่นอยู่บริเวณแปลง
2.หมั่นสำรวจสวนดอกไม้และต้นไม้อย่างสม่ำเสมอๆ
3.เลือกใช้วิธีชีวินทรีย์ (สารชีวภัณฑ์) คือผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชที่พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น พืช,สัตว์ หรือจุลินทรีย์
วันนี้เรามีวิธีดีๆในการกำจัดแมลงด้วยสมุนไพรง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง
               สมุนไพรสามารถป้องกันแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพืชส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นส่วนผสมเป็นพืชในท้องถิ่นสามารถปลูกและหาได้ง่ายรวมทั้งไม่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม มีการสลายตัวในธรรมชาติ
               วัตถุดิบ
1.ใบสะเดาแก่หรือเมล็ดสะเดาบด
2.ใบกะเพรา
3.เปลือกต้นแค
4.ใบน้อยหน่า
5.หัวข่าแก่
6.เปลือกมังคุด
7.ใบฝรั่ง
8.ตะไคร้หอม
9.กากน้ำตาล
วิธีการทำ
1.นำส่วนผสมที่ 1-8 จำนวนพอสมควรเท่าๆกันสับหรือหั่นรวมกันในอัตรา 3 ส่วน (3 กิโลกรัม)
2.ผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล 1 ส่วน(1 กิโลกรัม) ใส่ถังพลาสติกหมักไว้ 7-10 วัน
3.กรองเอาน้ำหมักไปใช้ในอัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร
4.นำไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช้าที่ยังไม่มีแสงแดดทุก 7-10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำจัดเชื้อรา Gurude.co