วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบง่าย

7364
ไฮโดรโปนิกส์

            ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) คือ การปลูกพืชในน้ำที่ผสมสารละลายอาหารปลูกเลี้ยง หรือที่เรียกกันจนเป็นความเคยชินในปัจจุบันไปแล้วว่า “ปุ๋ยน้ำ” โดยผักที่ปลูกแบบ Hydroponic ส่วนมากจะเป็นผักที่เรากินใบ ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นที่เก็บเกี่ยวในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยนิยมปลูกในรูปแบบไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่ เรดโอ๊ค, กรีนโอ๊ค, ร็อคเก็ต, ฟิลเลย์, กรีนคอส, บัตเตอร์เฮด และผักกาดหอม เป็นต้น ส่วนระยะเวลาในเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 40-60 วัน ซึ่งเราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูสลัดผักมักจะรับประทานกันแบบสดๆ   
            การปลูกไม่ใช่แต่ผักกินใบเท่านั้นที่สามารถปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกส์ ได้การปลูกพืชแบบ ไฮโดรโปนิกส์ยังสามารถปลูกพืชผักจำพวก สตรอเบอร์รี่ มะเขือเทศ หัวหอมใหญ่ หัว หัวไชเท้า มันฝรั่ง และเมล่อน เป็นต้น โดยการปลูกแต่ละชนิดเราต้องพิจารณาภาชนะที่ใช้ปลูกให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผักและพืชที่เราปลูกได้รับปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนและเจริญเติบโตได้ด้วย 
            การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ถือว่าเป็นเทรนด์การปลูกผักแบบใหม่และง่ายมาก สำหรับปลูกไว้ทานเองที่บ้านหรืออาจต่อยอดทำเป็นการตลาดการค้าการขายเลยก็มีทำหลากหลาย ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งผักไทยและผักสลัด เนื่องจากมีขั้นตอนการปลูกที่ง่าย ใช้พื้นที่ไม่ต้องมาก ไม่ต้องพึ่งดินมีแค่อุปกรณ์เราก็ได้ผักที่สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย ไร้สารพิษ  

เรามาดูขั้นตอนการปลูกแบบง่ายๆโดยการใช้กล่องโฟมกันเลยดีกว่า

1. นำกล่องโฟมที่ยังไม่มีการเจาะรูมา และนำแผ่นโฟมมาตัดให้เท่ากับกล่อง พร้อมเจาะรูเท่าที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกผักไทยหรือสลัด

2. นำเมล็ดมาเพาะในฟองน้ำก่อนเล็กๆ ก่อน โดยการตัดฟองน้ำให้มีขนาดสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก นำฟองน้ำที่ตัดได้ไปกดน้ำให้ชุ่มน้ำ หลังจากนั้นนำเมล็ดมาเพาะในฟองน้ำ

3. นำเมล็ดผักใส่ในฟองน้ำ โดยใส่แค่ผิวๆ ของฟองน้ำ จำนวนประมาณ 3 เมล็ด พร้อมทั้งกระจายเมล็ดให้ห่างจากกัน ซึ่งถ้าเราใส่ลงไปลึกจะทำให้เมล็ดเน่าและไม่งอก

4. นำฟองน้ำที่มีเมล็ดใส่ลงในถ้วยปลูก โดยปลูกในถ้วยปลูกประมาณ 3 วัน

5. หลังจาก 3 วัน ต้นอ่อนจะเริ่มงอก พร้อมทั้งเริ่มใส่ปุ๋ยกัน

6. ปุ๋ยชนิด A ซึ่งปุ๋ยชนิด A มีสัดส่วนการผสม สำหรับผักไทย การผสมน้ำจะอยู่ที่ 5 ซีซี :  น้ำ 1 ลิตร ส่วนผักสลัดจะอยู่ที่ 4 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร ส่วนปุ๋ยชนิด B มีสัดส่วน 5 ซีซี : น้ำ 1 ลิตร แต่เราต้องมั่นใจว่าใส่น้ำให้ถึงถ้วยปลูก เพื่อป้องกันต้นอ่อนตาย

7. ย้ายถ้วยปลูกที่มีต้นอ่อนมาลงในแปลงปลูกน้ำนิ่งที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ดังข้อ 1.

8. หลังจากผ่านไป 2-3 อาทิตย์ ผักที่เราปลูกไว้มีการเจริญเติบโตดี แต่ถ้าอายุได้ประมาณ 5 อาทิตย์ ผักไม่ยอมโต เนื่องจากกล่องมีขนาดเล็กไป ให้ผักแย่งอากาศกัน และความร้อนในน้ำที่อาจสูง จึงควรนำผักออกไปรับประทานก่อนบางส่วนก็ได้

9. ทำการย้ายผักส่วนที่เหลือลงในกล่องที่ใหญ่กว่าเดิม และมีปริมาณน้ำลึกกว่าเดิม สุดท้ายเราสามารถเก็บผักมาทานกันได้ Gurude.co
           

เพียงแค่นี้คนที่คุณรักก็จะได้กินผักที่ปลอดสารพิษที่คุณปลูกเองและทานเองภายในบ้านโดยการใช้พื้นที่ไม่มากในการทำสวนผักถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้อิ่มท้องอีกด้วย