วิธีเลือกปั๊มน้ำ

1811
ปั๊มน้ำ

“ ปั๊มน้ำ ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำหรือช่วยเสริมน้ำให้แรงขึ้น ประกอบด้วย หัวปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มให้เคลื่อนที่ เพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งพร้อมกับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ถ้าต้องการน้ำปริมาณมากขึ้น แรงดันจะน้อย แต่ถ้าต้องการปริมาณน้ำน้อย แรงดันจะมาก การเลือกใช้ ปั๊มน้ำ ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำใช้ตามความต้องการ โดยปั๊มน้ำสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ปั๊มน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืออาคารขนาดใหญ่ จำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่ มีส่วนของเรื่องราคาและค่าบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยต้องทราบข้อมูลก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำแต่ละชนิด ดังนี้

1.1 ทราบชนิดของ ของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ ความหนาแน่น และความหนืด

1.2 อัตราการสูบที่ต้องการ

1.3 ความดันหรือความสูงที่ต้องการสูบของเหลวชนิดนั้น

1.4 ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่ภายในงาน

โดยปั๊มน้ำงานอุตสาหกรรมจะมีหลายชนิดให้เลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละอุตสาหกรรม ดังนี้

1) ปั๊มน้ำของระบบทำความเย็น จะใช้สำหรับการส่งน้ำ Water Cooling

2) ปั๊มน้ำของอุตสาหกรรมเคมี จะใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของสารเคมีปนอยู่

3) ปั๊มน้ำของเครื่องกรองน้ำ จะใช้ในการผลักดันน้ำเข้าไปที่ตัว Filter หรือตัวกรอง เพื่อทำให้น้ำสะอาดขึ้นของระบบ RO (Reverse Osmosis)

4) ปั๊มของโรงงานผลิตน้ำตาล จะใช้เกี่ยวกับการสูบน้ำเชื่อม ซึ่งต้องใช้ปั๊มเฉพาะทาง

5) ปั๊มน้ำของงานชลประทาน ส่วนใหญ่ใช้แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โดยจะใช้ในการส่งน้ำปริมาณมากๆ

2. ปั๊มน้ำที่ใช้ในกลุ่มที่พักอาศัย จะมีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

2.1 แบบบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ปั๊มน้ำชนิดสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย ตัวปั๊มและถังความดัน มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดันและมีฝาครอบ เรียกว่า “ปั๊มกระป๋อง” โดยปั๊มน้ำจะควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์แรงดัน (Pressure Switch) เมื่อมีการเปิดใช้น้ำภายในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ทำให้ปั๊มน้ำทำการจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ แต่เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มขึ้นสูงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มน้ำจะหยุดการทำงาน

2.2 แบบบ้านขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาด 5-7 ชั้น และอาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป ให้ใช้ชุดปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้ในปริมาณมากและสามารถเลือกแรงดันได้หลายระดับ

โดยการเลือกปั๊มน้ำแต่ละชนิดหรือประเภทต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความสามารถในการใช้งาน และต้องพิจารณาหลายๆ อย่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

– เลือกขนาดที่เหมาะสม เพื่อทำให้ปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

– องค์ประกอบของปั๊มน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุที่ทนทาน การประกอบที่ดี และมีตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้

– การเลือกปั๊มน้ำที่มีถังความดันประกอบสำเร็จมาด้วยเป็นชุด จะทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น Gueude.co