สนามเด็กเล่นในบ้าน สวนสนุกของเด็กๆ

1460

สนามเด็กเล่นในบ้าน สวนสนุกของเด็กๆ พื้นที่สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ให้กับเด็กๆ ได้ปล่อยอารมณ์ และจินตนาการ การเข้าสังคมให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การสร้างสนามเด็กเล่นควรสร้างแบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กๆ ไปชมกันเลย

1.พื้นที่ ต้องมีพื้นที่สัก  10 – 30 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่นี้เหมาะสมต่อการวิ่งเล่น เดินเล่น ของเด็กทุกช่วงอายุ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้ทำกิจกรรมสรรถนาการระหว่างเพื่อนๆ ของเด็กทุกช่วงอายุ

2.ของเล่น ของเล่นเด็กสำเร็จรูป ทั้ง บ้านลม ชิงช้า สไลด์เดอร์ หรือของเล่นสำเร็จรูปแบบอื่นๆ ตามยุคสมัย ก็สามารถนำมาจัดตั้งเป็นฐานต่างๆ ให้เด็กได้เข้าไปเล่น ได้ แต่ต้องคำนึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งด้วย ควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และมีการป้องกันด้วย การทำเครื่องเล่นเอง เช่น ตารางฝึกทักษะของร่างกาย ที่ต้องวาดรูปมือและเท้าลงที่พื้น เพื่อให้ผู้เล่นนำอวัยวะในร่างกายไปวางลงบนรูปที่พื้น สีที่ใช้ทาที่พื้นแนะนำให้เลือกใช้สีทาถนนไม่สะท้อนแสง TOA ซึ่งมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมสามารถทาได้ทุกพื้นผิว ทนทาน ต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี

3.ต้นไม้ ให้ความร่มรื่นและเพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นที่ ธรรมชาติจากต้นไม้ ดอกไม้ ควรตกแต่งด้วยต้นไม้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ แต่ไม่ควรปลูกต้นไม้จนดูรกครึ้มจนเกินไป เพราะแทนที่จะทำให้ร่มรื่น แต่อาจเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่มีพิษได้ เช่น งู แมลงสัตว์กัดต่อย ยุง เป็นต้น

การดูแลรักษาสนามเด็กเล่น

1.มั่นทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างน้อยเดือนล่ะครั้ง เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก หากพบการชำรุดของอุปกรณ์ ควรทำการซ่อมแซมโดยทันที หากปล่อยไว้ จะเกิดอันตรายต่อเด็กได้

2.จัดระเบียบพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกสัปดาห์

3.พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับอุปกรณ์และพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ระบาดในเด็ก เช่น โรคมือเท้าปาก โควิด-19 เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

4.ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะ เช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ที่จะใช้เป็นแหล่งเจริญพันธุ์และแหล่งหากินได้จากเลือดหวานๆ ของเด็กๆ ได้

5.ควรมีชุดปฐมพยาบาลชุดเล็กๆ ไว้สำหรับปฐมพยาบาลให้กับเด็กๆ ที่เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่น หรือได้รับบาดเจ็บจากแมลงสัตว์กัดต่อย การมีชุดปฐมพยาบาลไว้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาให้ถูกต้องต่อไป

สนามเด็กเล่นในบ้าน ที่ทุกคนในบ้านใฝ่ฝันนั้น ทำได้ไม่ยากเลย หากมีความเข้าใจและใส่ใจต่อสมาชิกตัวน้อย ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป สนใจแนวทางการตกแต่งบ้าน คลิ๊ก gurude.co