สีทาบ้าน มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

1480

หลายคนคงคุ้นเคยกับสีทาบ้าน สีทาบ้าน นอกจากจะช่วยในการแต่งให้เกิดสีสันกับตัวบ้านให้สวยงามแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศดีๆ ให้กับบ้านได้อีกด้วย คุณสมบัติที่สำคัญของสีทาบ้าน นอกจากความสวยงามแล้ว ต้องมีความคงทนด้วย การเลือกใช้สีทาบ้านควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท เช่น สีทาภายใน สีทาภายนอก สีทาไม้ สีทาเหล็ก สีทาคอนกรีต ควรเลือกให้ถูกต้องกับลักษณะงานที่ใช้ เพื่อให้งานทาสีของเราสวยงาม คงทน ไม่หลุดร่อนง่าย โดยประเภทของสีทาบ้านโดยทั่วๆ ไปมีส่วนประกอบในเนื้อสีนั้นมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาแนะนำ ส่วนประกอบหลักๆ ของสีทาบ้าน ซึ่งจะประกอบด้วยดังนี้

ผงสี เป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดสีปิดบังสีพื้นผิวเดิม มักใช้ผงสีที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น โมโนอะโซ พิกเม้นท์ (monoazo pigment) และส่วนผสมที่เป็นอนินทรีย์ เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต

สารยึดหรือสารเคลือบ เป็นสารสำคัญในการทำหน้าที่ยึดประสานผงสีหรือสารให้สีเข้ากับสารยึดเพื่อยึดเกาะให้ติดกับพื้นผิว และทำหน้าที่เคลือบพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ สารยึดที่เป็นองค์ประกอบหลักจะกระจายในรูปของอิมัลชันมีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายกาวหากยังไม่ได้ผสมกับผงสี เมื่อผสมกับผงสีจะให้เนื้อสีตามผงสี สารยึดเกาะที่นิยม คือ อะคริลิก ลักษณะที่ดีของสารยึดเกาะ สามารถแห้งตัวได้เร็ว มีความยืดหยุ่น เหนียว ไม่เปราะง่ายเมื่อแห้งตัว ทนต่อสภาพความเป็นกรด แสงแดด ความชื้น และสภาพแวดล้อม

ตัวทำละลาย เป็นสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวละลาย และเจือจางสารยึด และผงสี ถือเป็นส่วนประกอบที่มากที่สุด เพื่อให้มีความหนืดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น น้ำ

สารเติมแต่ง เป็นสารที่ใช้ผสมในสีทาบ้านทั่วไป โดยใช้เติมเพียงเล็กน้อย เพื่อให้สีทาบ้านมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ป้องกันการเกิดฟองของสี ป้องกันความชื้น ป้องกันเชื้อรา ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันการบูดเน่าของสี เพิ่มการกระจายตัวของสี เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิวให้ทนนาน เพิ่มความเรียบเนียน เพิ่มความมันเงา ช่วยป้องกันแสงแดด เป็นต้น สารที่ใช้เติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้

บางชนิดมีโลหะหนักเป็นส่วนผสม ซึ่งปัจจุบันอาจเลิกใช้หรือบางชนิดยังมีอยู่ในองค์ประกอบอยู่ เช่น ปรอท และตะกั่ว โดยมีกฏหมายควบคุมปริมาณของการผสมสารเติมแต่งชนิดนี้อยู่

สีทาบ้านมีความแตกต่างกันที่คุณสมบัติการใช้งานและราคา ขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้ในการผลิตสี เช่นถ้าเราเพิ่มสัดส่วนที่เป็นตัวเชื่อมประสาน เมื่อสีแห้งจะเกิดชั้นฟิล์มพลาสติกที่มีความเรียบเนียนสม่ำเสมอครอบคลุมผงสี ทำให้สีติดบนพื้นผิวได้ดี ทนทานต่อการขัดถู ขูดขีด และเช็ดทำความสะอาดได้ ฯลฯ ดังนั้นสูตรของการทำสีแต่ละประเภท การผสมส่วนประกอบต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้สีที่ตรงกับการใช้งานของแต่ละประเภทงานนั่นเอง สนใจแนวทางการตกแต่งบ้าน การแก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน คลิ๊ก gurude.co