หลังคาทรงปั้นหยาดียังไง

3397
หลังคาปั้นหยา

               สิ่งสำคัญในที่เป็นเกราะป้องกันของตัวบ้านก็คือหลังคาเราคงจะไม่มีพื้นที่หลบฝน หรือหลบแสงแดด โดยหลังคานั้นมีด้วยกันหลากหลายประเภท แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหลังคาที่นิยมอย่างมากนั่นคือ หลังคาปั้นหยา สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยชื่อนี้กันบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ากระเบื้องนี้นั้นเหมาะกับบ้านแบบไหน ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ หลังคาปั้นหยา ยิ่งกว่าเดิม เพราะนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการมุงหลังคาหลาย ๆ ท่านคิดว่าการมุงหลังคานั้นใช้แบบไหนก็เหมือนกัน แต่นี่เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ผิดอย่างมาก โดยปกติแล้วหน้าที่หลัก ๆ ของหลังคาคือ การป้องกันแสงแดดและฝนตก ตามสภาพอากาศที่ต้องพบเจอ และเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญสำหรับบ้าน และหลังคานั้นเราก็ ควรเลือกให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของเรา เพราะหลังคานั้นจะมีความเหมาะสมที่ต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ยังจะช่วยในเรื่องของปัญหาหลังคารั่วอีกด้วย และถ้าหากเราต้องการรู้กันแล้วว่าหลังคาปั้นหยานี้นั่นดียังไง ทำไมจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยมาดูกันเลย
            หลังคาทรงปั้นหยา
               หลังคารูปแบบนี้มีด้านลาดเอียงสี่ด้านขึ้นไปชนกันคล้ายๆกับปิรามิด ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก ในสมัยรัชการที่ 5 -6  สามารถกันแดดกันฝนได้ทุกด้าน สวยงาม ทนต่อการปะทะของแรงลมได้ดี แต่ไม่มีหน้าจั่วเพื่อระบายอากาศร้อน จึงอาจจะต้องระบายทางพื้นชายคาแทน แต่ก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง ดังนั้นการก่อสร้างบ้านโดยการใช้หลังคาปั้นหยาอาจจะต้องใช้วัสดุกันความร้อนอย่างอื่นเข้าช่วยเช่น แผ่นสะท้อนความร้อน หรือฉนวนกันความร้อน
           ส่วนประกอบของหลังคาปั้นหยา
               ส่วนประกอบเหล่านี้ก็คือ ส่วนประกอบของหลังคาทุกแบบ ชื่อที่ใช้มีความเฉพาะเจาะจงตามศัพท์ที่ช่างหรือวงการก่อสร้างใช้กัน แต่จะขออธิบายเสริมจากศัพท์เฉพาะนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เวลาที่คุยกับช่างหรือดูแบบจะได้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น
1.เชิงชาย คือ โครงสร้างที่ปิดอยู๋ปลายจันทันช่วยปิดความไม่เรียบร้อยของปลายจันทัน
2.อะเส คือ คานที่อยู่บนสุดของอาคาร ช่วยยึดปลายเสาตอนบนเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง
3.จันทัน คือ ส่วนของโครงสร้างที่วางบนหัวเสา โดยพาดบนอะเสและอกไก่รองรับระแนงที่ต้องรับกระเบื้องมุงหลังคาอีกที
4.ดั้ง คือ เสาเสริมที่คอยรองรับอกไก่ทดแทนเสาจริงของอาคาร
5.ขื่อ คือ คานที่แบกรับดั้งเพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาอาคาร
6.ตะเฆ่ราง เป็นส่วนที่หลังคาสองด้านมาชนกันเป็นรา จะช่วยระบายน้ำ
7.อกไก่ คือ คานส่วนกลางของหลังคาจั่วหรือทรงปั้นหยาที่แบกรับน้ำหนักจากจันทัน
8.ระแนง คือ โครงสร้างที่วางบนจันทันเพื่อรองรับวัสดุมุงหลังคาประเภทต่างๆ
9.ปั้นลม คือ ส่วนที่ปิดท้ายริมโครงหลังคา ช่วยกันลมและน้ำฝน
10.ไม้ปิดกันนก ใช้ป้องกันนก หนู แมลง จะติดไว้ตรงเชิงชายปลายขอบหลังคา
11) ตะเฆ่สัน จะอยู่บริเวณครอบมุมหลังคา ที่ความลาดเอียง 2 ด้านมาชนกัน Gurude.co