หลังคารั่วซึม เกิดจากอะไร?

1910

หลังคารั่วซึม เกิดจากอะไร เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน บ้านที่เราอย่อาศัยก็อาจประสบปัญหาหลังคารั่วซึมได้ โดยอาการที่เกิดขึ้นมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของแต่ละปัญหา โดยวันนี้เราจะมาแนะนำสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิดหลังคารั่วซึมได้ โดยสาเหตุที่มักพบบ่อยดังนี้

แผ่นกระเบื้องหลังคาแตกร้าว บ้านที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานส่วนใหญ่มักพบกับสาเหตุนี้ หลังคากระเบื้องที่เสื่อมคุณภาพแตกร้าว ทำให้น้ำซึมเข้ามาในบ้านได้ ถ้าพบปัญหาเช่นนี้สำหรับบ้านเก่าแนะนำว่า ถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใหม่ทั้งชุด ไม่ควรเปลี่ยนเฉพาะบริเวณที่เกิดปัญหาแตกร้าว เพราะปัญหาก็จะกลับมาใหม่ที่บริเวณจุดอื่นอีก เพราะด้วยคุณภาพของกระเบื้องที่ใช้มาระยะเวลาที่ยาวนานทำให้กระเบื้องเสื่อมคุณภาพหมดแล้ว

ตะเข้รางน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน สำหรับรับน้ำจากรอยต่อหลังคามารวมกันและไหลลงไปด้านล่าง โดยส่วนมากทำจากโลหะอบสี หรือสแตนเลส โดยจะมีปีกยื่นออกมาซ้ายขวาเพื่อให้กระเบื้องวางทับตัวตะเข้รางน้ำได้ ตะเข้รางน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานปีกจะสั้นเกินไปทำให้โอกาศที่น้ำไหลลงมาแล้วล้นปีกทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไปในตัวบ้านได้

กระเบื้องครอบสันหลังคา ปูนแตกร้าว การครอบสันหลังคาโดยวิธีทั่วไปจะใช้ปูนทำเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อหลังคาแต่ละด้าน แล้วนำกระเบื้องครอบสันหลังคาวางทับบนปูนที่เปียกอยู่ ปาดตกแต่งให้สวยงาม ขั้นตอนการใช้ปูนนี้ถ้าหากช่างไม่มีความชำนานพอก็จะทำให้กระเบื้องครอบสันหลังคาไม่แน่นเคลื่อนตัวได้ บางกรณีกระเบื้องครอบสันหลังคาอาจจะหลุดออกมาได้ ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไปในตัวบ้านได้อีกทาง

ความลาดเอียงของหลังคาน้อยเกินไป การตั้งองศาของหลังคาที่มีความลาดเอียงน้อย ส่งผลให้น้ำฝนสามมารถพัดย้อนเข้าไปใต้กระเบื้องได้ โดยปกติเวลาที่ซื้อกระเบื้องมา จะมีคู่มือการใช้งานที่ระบุเอาไว้ว่าการติดตั้งกระเบื้องหลังคาต้องใช้องศาความลาดเอียงเท่าไร ทำติดตั้งตามคู่มือที่ระบุไว้ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาหลังคารั่วซึมได้

วางแปในระยะที่ห่างจนเกินไป แปเป็นโครงสร้างของหลังคาที่มีไว้สำหรับวางกระเบื้องหลังคา หากเว้นระยะห่างของกระเบื้องมากจนเกินไป จะส่งผลให้ระยะซ้อนทับของกระเบื้องน้อยลงไปด้วย ส่งผลทำให้น้ำฝนและลมสามมารถพัดย้อนเข้าไปใต้กระเบื้องได้

รั่วจากรอยเจาะน็อตยึด ตัวยึดกระเบื้องหลังคา น็อต ตะปูเกลียว และแหวนรองยาง เป็นตัวที่ทำให้กระเบื้องสามารถยึดติดอยู่กับโครงสร้างหลังคาได้ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้ก็มีอายุการใช้งานเมื่อโดนแดดโดนฝนเป็นระยะเวลานานหลายปีก็อาจเปื่อยหรือขึ้นสนิมได้

ปัญหาหลังคารั่วซึม สาเหตุที่มักพบบ่อยๆ เรารวบรวมมาให้เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกวิธี แต่ไม่แนะนำให้ผู้อยู่อาศัยทำเอง การแก้ไขจำเป้นต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงาน เพราะทำจากที่สูงเสียงการเกิดอุบัติเหตุได้ สนใจแนวทางการตกแต่งบ้าน การแก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน คลิ๊ก gurude.co