ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า 3 วิธีง่ายๆ ให้กลับมาเหมือนใหม่ด้วย โพลียูรีเทนเคลือบไม้

2235
ฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า

เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า โต๊ะ เก้าอี้ โชฟา เมื่อผ่านการใช้งานมานานเริ่มเก่าเราสามารถเปลี่ยนให้กลับมาดูใหม่ได้ด้วย 3 วิธีง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำเองได้

1.เริ่มจากการเตรียมพื้นผิว ด้วยการใช้กระดาษทรายขัดเพื่อเปิดหน้าแนะนำให้ใช้กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 400 เพราะด้วยตัวของเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านั้นเคยถูกเคลือบด้วยสีเช็ดย้อม หรือยูรีเทนมาก่อน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษทรายน้ำเปิดหน้าไม้ ทำการขัดแห้งโดยไม่ต้องใส่น้ำลงไป เมื่อทำการขัดจนเป็นที่หน้าพอใจแล้ว ให้ตรวจเช็คหน้าผิวไม้เรียบเสมอกัน แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวไม่ให้มีฝุ่นหรือเศษวัสดุใดๆ ติดอยู่ เพื่อทำการทาเคลือบในขั้นตอนต่อไป

2.การเตรียมโพลียูรีเทนคลือบไม้ ให้ผสม Thinner 4:1 โพลียูรีเทนเคลือบไม้ ควรเลือกสภาพอากาศที่ไม่ชื้น ไม่มีฝนตก

เพราะอากาศที่ชื้นหรือมีฝนตกจะทำให้ขึ้นเกิดฝ้าหรือฝองอากาศได้ เลือกวันที่อากาศปลอดโปร่งจะเหมาะสมมากกับการทา

3.การทาโพลียูรีเทนคลือบไม้ กับเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า ควรทำการทาสองรอบ โดยรอบแรกทาทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิท ตรวจเช็คหน้าผิวที่ทาไปว่ามีเศษฝุ่นเศษขนแปรงติดอยู่บ้างหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้กระดาษทรายขัดบางๆ บริเวณนั้น หลังจากเตรียมพื้นผิวพร้อมแล้ว ให้เปลี่ยนการผสมเป็น Thinner 3:1 โพลียูรีเทนเคลือบไม้ เพื่อเพิ่มความหนาให้กับพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ไม้ เริ่มทารอบที่สอง ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 4-5 ชั่วโมง เมื่อแห้งสนิทแล้วหน้าผิวของเนื้องานจะแข็งเงางาม กันน้ำได้ ทำความสะอาดง่ายพร้อมใช้งานและเห็นลายของเนื้อไม้สวยชัดเจนขึ้นมาอีกด้วย

ด้วย 3 วิธีง่ายๆ จากเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าที่ไม่น่าใช้ เปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่น่าใช้ขึ้นมาทันทีและได้ประโยชน์ของการเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนอกจากจะคืนชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแล้ว gurude แน่ะนำให้ปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้านเพื่อเพิ่มบรรยากาศด้วยจะดีมาก