แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปดียังไง

1351
แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

            แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ ถือเป็นระบบสำเร็จรูปซึ่งช่วยประหยัดเวลา และเป็นคอนกรีตที่มีการเสริมด้วยเหล็ก ที่ผ่านมาตรฐานต่างๆทำให้แข็งแรง คงทน คุ้มค่าได้มาตรฐานทุกแผ่น ในส่วนการติดตั้งจะนำแผ่นพื้นมาวางบนคาน จากนั้นวางเหล็กเสริมด้านบนแล้วเทคอนกรีตทับหน้าจะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน                                               

12 ข้อดีของ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

1.ลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป เนื่องจากทำการผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำมาติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถลดงานก่อและฉาบได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแรงงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี
2.ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างปกติ สามารถก่อสร้างได้อย่างสะดวกเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการเตรียมการวางแผนตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง และมีการความคุมการผลิตชิ้นส่วนการก่อสร้างจากโรงงานผลิตชิ้นส่วน
3.ลดมลภาวะเรื่องฝุ่น และเสียงในขณะการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
4.ลดต้นทุนในการก่อสร้าง เมื่อมีการก่อสร้างรูปแบบอาคารที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก และจากการออกแบบที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนสามารถลดการใช้วัสดุอย่างชิ้นเปลืองและมีการสูญเสียน้อย
5.โครงสร้างของอาคารระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความแข็งแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบก่อสร้างปกติ เนื่องจากมีองค์ประกอบของโครงสร้างอาคารสามารถรับแรงได้
6.การก่อสร้างระบบผนังรับน้ำหนัง ทำให้มีโครงสร้าง Shear Wall ซึ่งสามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ดี
7.คุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตในโรงงานมีคุณภาพดี
8.การผลิตและติดตั้งสามารถเร่งผลิตให้ได้ตามแผน เนื่องจากระบบผลิตและติดตั้งสามารถแยกการดำเนินงานโดยไม่ขึ้นตรงต่อกัน
9.ลดงานก่อฉาบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานฝีมือเป็นจำนวนมากได้
10งานคอนกรีตหล่อในที่ ซึ่งเป็นงานเปียกมีน้อยทำให้สถานที่ก่อสร้าง สะอาดกว่า รวมทั้งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นลง
11 ระยะเวลาสามารถควบคุมได้
12.เหมาะสมกับงานก่อสร้างจำนวนมาก ๆ                                                        

การติดตั้ง แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

1.วางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยเรียงด้านข้างให้ชิดติดกันตลอด ให้ปลายแผ่นพื้นวางอยู่บนกึ่งกลางคาน หรือควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.
2.ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 25 X 25 ซม. สำหรับพื้นในที่ร่ม และขนาด 20 X 20 ซม. สำหรับพื้นกลางแจ้ง
3.เทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 5 ซม. โดยเลือกใช้คอนกรีตกำลังอัดที่เหมาะสม และควรทำความสะอาดพื้นก่อนเทเพื่อการเกาะตัวที่ดีขึ้น
4.หลังเทคอนกรีตทับหน้า และปรับระดับพื้นเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน
5.ถอดไม้ค้ำยันออกได้เมื่ออายุของคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ คอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก. ต่อตารางซม.
             เหตุผลที่การก่อสร้างด้วย แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะด้วยต้นทุนในการก่อสร้างอาคารลดลงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบปกติ และด้วยระยะเวลาในการก่อสร้างที่เร็วขึ้นส่งผลให้ค่าแรงช่างก็ถูกลงไปด้วย และคุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากการผลิตมาจากโรงงาน สามารถเปิดโครงการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ Gurude.co