ไฟดูด ไฟช๊อต ป้องกันอย่างไรให้ถูกวิธี

1788

ไฟดูด ไฟช๊อต ป้องกันอย่างไรให้ถูกวิธี การสร้างบ้านให้สวยงามน่าอยู่อาศัยตามความต้องการของเราแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรใส่ใจให้ความสำคัญอย่างมากคือไฟฟ้าในบ้าน ไฟฟ้าในบ้านนอกจากจะสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากแล้ว การดูแลรักษาและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตฐานจะสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ การเกิดอันตรายจากไฟดูด ไฟซ๊อต เป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้อาศัยอาจประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ทุกๆ เวลา วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีป้องกันต่างๆ เพื่อให้เราทราบ เข้าใจและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเราควรหมั่นตรวจสอบสภาพให้ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบปลั๊ก สายไฟ และตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีส่วนใดชำรุดไม่แนะนำให้ใช้งานต่อ เพราะจะเกิดอันตรายได้ ควรนำไปให้ช่างผู้ชำนาญซ่อมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนจึงจะนำมาใช้ เช่น ตัวปลั๊กหลวม สายไฟเก่าชำรุด ไม่ควรใช้งานต่อ ควรรีบซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมา

การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน สายไฟโดยทั่วไปนั้นจะมีฉนวนกันไฟหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าเกิดการช๊อตกัน ฉนวนไฟที่ห่อหุ้มสายไฟนั้นจึงสำคัญมาก ไม่ควรเดินสายไฟผ่านที่ที่มีความร้อนสูง เช่นเดินสายไฟติดหลังคาที่รับความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ บริเวณใต้หลังคาจึงมีความร้อนสูงส่งผลให้ฉนวนหุ้มสายไฟกรอบชำรุดได้ง่าย ไม่ควรเดินสายไฟฟ้าในบ้านโดยการพาดกับโครงเหล็ก หรือส่วนที่วัสดุเป็นโลหะต่างๆ เพราะเมื่อสายไฟฟ้าชำรุด ไฟฟ้าก็จะรั่วไปที่โครงเหล็กและทำให้เกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัยได้แบบไม่รู้ตัว การเดินสายไฟฟ้าในบ้านที่ดีและปลอดภัยคือการเดินไฟฟ้าไว้ในตัวผนังบ้าน โดยใช้ท่อ PVC ฝังไว้กับตัวผนังเดินไปยังเต้ารับไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ที่เตรียมไว้ การเดินสายไฟฟ้าแบบนี้นอกจากจะไม่มีสายไฟเกะกะแล้วยังได้ความสวยงามอีกด้วย

การติดตั้งสายดิน เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่กำหนดมาให้ต้องทำการติดตั้ง เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้ารั่วจากการขัดข้องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ กระแสไฟฟ้าก็จะลงสู่ดิน ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ปลั๊กพ่วงที่มีขายมากตามท้องตลาดทั่วไปหาซื้อง่าย การเลือกใช้ควรเลือกที่ได้มาตฐานมาใช้งาน หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากกับปลั๊กพ่วงในเวลาเดียวกัน เพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าที่กระจุกตัวอยู่ในที่เดียวกันทำให้เกิดความร้อนสะสมฉนวนกันไฟละลายเกิดการช๊อตได้ และถ้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานยิ่งอาจทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นด้วย เช่นไฟฟ้าลัดวงจร

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัดไฟ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดไม่ถึง อุปกรณ์เครื่องตัดไฟ สามารถช่วยตัดไฟฟ้าทั้งหมดของบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด ให้เราปลอดภัยและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก่อนการนำกลับมาใช้อีกครั้ง

ไฟฟ้าในบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆ คนในบ้าน ควรทราบถึงอันตรายของการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น การเลือกใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากการแนะนำครั้งนี้ถึงเวลาที่ควรสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคุณแล้วหรือยัง? สนใจแนวทางการตกแต่งบ้าน การแก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน คลิ๊ก gurude.co